Tag: Trị bệnh chảy máu cam

30

Bài thuốc dân gian trị bệnh chảy máu cam

Bài thuốc dân gian trị bệnh chảy máu cam

Chảy máu mũi còn gọi là chảy máu cam, Ðông y gọi nục huyết. Nếu chảy máu cam nhiều lần kèm theo triệu chứng miệng khát, tinh thần rã rời là do âm hư khô nóng gây ra. Chảy máu mũi còn gọi là chảy máu cam, Ðông y gọi nục huyết. Nếu chảy máu …